Velkomen til stiftinga Sæbø D.S. Ekspedisjon

Stiftinga Sæbø D.S. Ekspedisjon er ein ideell organisasjon som har som formål å sette i stand og ta vare på bygninga og kulturminnet Sæbø D.S. Ekspedisjon. 

Det er meininga at huset skal nyttast som ein møtestad for lokalbefolkning og tilreisande.