Hendingar på Dampen

Dampen skal vere eit lågterskeltilbod til fastbuande og tilreisande i Hjørundfjorden.

Vi vil legge til rette for at privatpersonar, lag og foreiningar skal kunne nytte lokala våre til arrangement som stimulerer til sosialt samvær på Sæbø for innbyggerane i heile Hjørundfjorden og tilreisande.

Her kan du fylgje med på kva som skjer på Dampen:

 

[ecs-list-events viewall='false' eventdetails='true' excerpt='true' thumb='true' thumbwidth='150' thumbheight='150' venue='true' contentorder='title, date, excerpt, thumbnail, venue']