Kva du vil finne på desse nettsidene

Her vil du finne ut kva stiftinga har som målsetting og kven som står bak.

Det vil òg kome meir informasjon om prosjekt og aktivitetar stiftinga vil gjennomføre framover.