Om stiftinga

Sæbø DS Ekspedisjon er ein stiftelse for å vedlikehalde og drifte huset Sæbø DS Ekspedisjon.

Vi vil legge til rette for lågterskel kulturtilbod til fastbuande og besøkande i Hjørundfjorden.

 

 

Styret

Leiar : Erlend Walseth

Nestleiar : Kay Are Urkegjerde

Kasserar : Marius Strandmann

Øvrige styremedlemmar: Jørund Walseth &